การทำสบู่สมุนไพรมะหาด

วันที่ 2-3 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ร่วมกับ อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่สมุนไพรมะหาด พิมเสนน้ำ และยาหม่องน้ำ ให้กับชุมชนบางไผ่ หมู่ 2 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Comments are closed.