งานบริการวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีจากวัสดุธรรมชาติ

วันที่ 27 เมษายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” ให้กับชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระราม 6 และชุมชนศรีบุญยืน ตลาดเขมา โดยมี อ.อัญชนา ขัตติยะวงศ์ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรหลัก ในการฝึกอบรมทำสบู่เหลวและสบู่แข็งโดยใช้มะหาดเป็นสมุนไพร

Comments are closed.