Archive for มกราคม, 2013

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ AAS เพื่อการสอนและงานวิจัย”

กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ AAS เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย” ทั้งนี้จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ (9407) ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 11 มีนาคม 2556

หัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย

 • หลักการวิเคราะห์และส่วนประกอบเครื่องมือวิเคราะห์ GF-AAS
 • ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเทคนิคเปลวไฟ
 • ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเทคนิคกราไฟต์
 • ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเทคนิค Hydride generation
 • > กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  > ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับ [word] [pdf]

  ติดต่อสอบถาม 0 2913 2424 ต่อ 195 (ดร.วรวิทย์) e-mail: woravith.c@hotmail.com

  ข่าวการศึกษา : ถ่านเปลือกมังคุด

  ผลงานวิจัย ถ่านเปลือกมังคุด ของ ผศ.สังเวย เสวกวิหารี ได้รับการยอมรับในวงกว้างโดยได้รับการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือพิมพ์และรายการทางโทรทัศน์ และล่าสุดได้มีการบันทึกเทปในรายการกระจกหกด้าน ทางช่อง 7 ไปเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมา

  – ข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมือง >> More
  – ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด >> More

  >> Comment